środa, 18 marzec 2020 12:23

Koronawirus COVID-19 - problemy z jakimi zmierzą się pracodawcy i pracownicy

Napisała  Ewelina Piotrowska

Aktualna sytuacja wynikająca z pandemii COVID-19 utrudnia działania przedsiębiorców na różnych płaszczyznach. Główne problemy, z którymi przedsiębiorstwa muszą się zmierzyć to składki ZUS, praca zdalna oraz zawieszenie dotychczasowych planów rozwojowych.

Coraz więcej pracowników zostaje poddanych kwarantannie, przechodzi na zwolnienia lekarskie lub decyduje się na opiekę nad dziećmi – szkoły pozostają zamknięte do 25 marca, jednak nieoficjalnie mówi się o wydłużeniu okresu zamknięcia szkół do Świąt Wielkanocnych. Większość firm, w miarę możliwości zdecydowało się na pracę zdalną – struktury funkcjonowania firm uległy przez to znaczącej zmianie.

ZUS umożliwia odroczenie składek na 3 miesiące

Przedsiębiorstwa muszą zmierzyć się nie tylko z chwilowym zatrzymaniem się gospodarki ale również ze skalą składek ZUS. 18 marca ZUS wprowadził możliwość odroczenia zapłaty składek na 3 miesiące – oznacza to, że wypełniając elektroniczny wniosek przedsiębiorcy będą mogli zapłacić składki w maju.  Nie jest to co prawda rozwiązaniem problemu, ponieważ przedsiębiorcy będą musieli liczyć się z koniecznością zapłaty skumulowanych składek po trzech miesiącach, jednakże wprowadzone przez ZUS ułatwienia to dobry krok w stronę ochrony miejsc pracy. Dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan, Grzegorz Baczewski, zauważa iż by przetrwać ten trudny okres dla przedsiębiorców konieczne są zdecydowane działania rządu.

Ułatwienia wprowadzone przez ZUS:

•    możliwość odroczenia płatności składek na wniosek płatnika złożony elektronicznie,

•    zawieszenie i wydłużenie spłaty zawartych układów ratalnych o 3 miesiące,

•    uproszczony wniosek dla składek za okres luty-kwiecień – wprowadzony zostanie jeden prosty dokument w którym dodatkowo zawarte będzie oświadczenie, wskazujące jak Koronawirus wpłynął na brak możliwości opłacenia przez przedsiębiorcę należności. Wszystkie wnioski będą kwalifikowane jako wnioski o pomoc de minimis. Złożenie wniosku będzie możliwe na PUE, e-mailem lub do skrzynki w placówce ZUS. W odpowiedzi na wniosek ZUS odeśle do płatnika do podpisu umowę z ZUS oraz wydruk z SUDOP (informacja o wielkości otrzymanej pomocy w okresie ostatnich 3 lat),
•    wstrzymanie działań egzekucyjnych dla zaległych płatników, który do końca stycznia 2020r. nie uregulowani składek.

Zdalny tryb pracy – wyjaśnienia PIP

Państwowa Inspekcja Pracy wprowadziła specjalne wyjaśnienia dot. pracy zdalnej w celu przeciwdziałania COVID-19:

•    pracodawca może zlecić pracę zdalną w dowolnej formie (ustnie, pisemnie bądź mailowo),

•    Art. 3 specustawy dot. Koronawirusa nie określa maksymalnego okresu wykonywania pracy zdalnej  - pracodawca może więc określić czas pracy zdalnej samodzielnie. Należy jednak mieć na uwadze, że e art. 3 ustawy utraci moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Wydaje się zatem, że czas, na jaki pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej, nie może wykraczać poza ww. okres.•    Pracodawca powinien wyznaczyć pracownikowi miejsce wykonywania pracy zdalnej, jeśli ten nie ma możliwości świadczenia pracy w miejscu zamieszkania,

•    obowiązkiem pracownika jest stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę (art. 100 § 1 k.p.). Dotyczy to także polecenia pracy zdalnej.

Szerzej o prawach i obowiązkach pracowników oraz pracodawców omawiamy na szkoleniu online: Koronawirus a prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika

Plany rozwojowe wielu firm stanęły pod znakiem zapytania

Przymus dostosowania się do panującej sytuacji dotyczy również alternatywnego spojrzenia na realizację dotychczasowych planów m.in szkoleniowych. Wiele firm ustala budżet na szkolenia już w I kwartale – najwięcej dzieje się w marcu, gdy budżety na szkolenia są zatwierdzone. Pozostaje wówczas skierowanie pracowników do odpowiedniej placówki kształcenia. W obecnej sytuacji plany szkoleniowe stanęły pod znakiem zapytania. Wiele założeń szkoleniowych skupiało się na szkoleniach stacjonarnych wewnętrznych lub zewnętrznych – ogłoszenie pandemii przez WHO zmusiło zarządy do zrezygnowania z wielu planów z powodu potencjalnego zagrożenia wzrostem liczby zarażeń.

Szkolenia online rozwiązaniem dla pracujących zdalnie

O ile decyzje zarządów są rozsądne, o tyle trzeba się jednak liczyć z możliwymi konsekwencjami – wykształcenie pracowników i właściwie ich przeszkolenie jest w dużej mierze częścią sukcesu wielu firm. Brak odpowiedniego przeszkolenia wśród pracowników, zwłaszcza z nowych przepisów, może negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Rozwiązaniem w obecnej sytuacji są szkolenia online (szkolenia zdalne) – możliwe do realizacji zarówno w grupach otwartych jak i zamkniętych. Szkolenia online są bezpieczne ponieważ korelują z pracą zdalną. E-learning jest ogólnodostępną formą kształcenia oraz jest zdecydowanie tańszy od szkoleń stacjonarnych. Szkolenia zdalne są certyfikowane i uprawniają uczestników do uzyskania zaświadczenia o odbytym szkoleniu. E-learning jest obecnie najlepszą formą kształcenia, umożliwiającą zdobywanie wiedzy w trakcie szkoleń online.

Skuteczność szkoleń online

Szkolenia zdalne prowadzone na platformie e-learningowej są skuteczne o ile uczestnicy są w stałym kontakcie z trenerem – wiele firm oferuje szkolenia online w formie dostępu do prezentacji i materiałów. Zwracamy uwagę, że szkolenia w czasie rzeczywistym są najskuteczniejszą formą szkoleń online. Opieka i nadzór szkolenia przez wykładowcę sprawia, że szkolenie zdalne jest efektywne - uczestnicy są zmotywowani i mogą aktywnie konsultować się z wykładowcą oraz innymi uczestnikami. W szkoleniach online kluczowa jest możliwość analizy problemu z trenerem oraz opracowanie materiału w sposób praktyczny.

Zapraszamy na szkolenie online: Koronawirus a prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika. Celem szkolenia jest odpowiedzenie Państwu na nurtujące nas wszystkich pytania dotyczące mi.in.: jak pracodawca powinien chronić pracowników; czy pracodawca może delegować pracowników do innych miast i państw oraz czy pracownik może odmówić przyjęcia takiego polecenia służbowego; czy pracodawca może zmusić pracownika do wzięcia urlopu wypoczynkowego lub bezpłatnego; kiedy występuje przestój i jakie ma konsekwencje dla pracownika i pracodawcy; jak pracodawca może zorganizować dla pracownika pracę zdalną oraz jak w takiej sytuacji rozliczyć czas pracy.

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są w czasie rzeczywistym, na specjalistycznej platformie e-learningowej. Uczestnicy uzyskują dostęp do materiałów szkoleniowych i realizują program szkoleniowy podczas 3 modułowego szkolenia pod nadzorem trenera z możliwością konsultacji w ramach wideokonferencji. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem szkolenia oraz aktualnym spisem wszystkich tematów szkoleń: Szkolenie online: Koronawirus a prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika.

Najbliższe szkolenia e-Learningowe

Czytany 1635 razy