ObserwowaneDrukujEmail

Nowe zasady - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zmiany w ZFŚS 2020

Start: 3 kwietnia, 2020
Koniec: 3 kwietnia, 2020
Kod: 3501ON
Lokalizacja: Szkolenie online
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
330.00 PLN PLN (bez VAT)

Cel

ZFŚS ma wręcz szczątkową regulację prawną, wobec czego każdy interpretuje go inaczej. Prowadzi to do oczywistych przekłamań - częściej interpretuje się cudze opracowania niż przepisy. Na dodatek pracodawcom zdarza się próbować uczynić z ZFŚS fundusz premiowy, a pracownicy twierdzą, że to są ich pieniądze. Na szkoleniu kompleksowo zostanie omówiona tematyka ZFŚS, także pod kątem ubezpieczeniowym i podatkowym. 

Adresaci: działy kadr i płac, biura rachunkowe, doradcy podatkowi, komisje socjalne, urzędy, duże podmioty

Program

 • Cel i zasady tworzenia
  • Cele tworzenia ZFŚS
  • Podmioty zobowiązane do tworzenia funduszu
   • Pracodawcy zatrudniający poniżej 20 pracowników
   • Pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników, ale mniej niż 50
   • Pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników
   • Pracodawcy sektora publicznego
  • Definicja i granice działalności socjalnej
  • Katalog osób uprawnionych
  • ZFŚS tworzony indywidualnie i wspólnie
  • Wysokość odpisów 2019/2020
 • Świadczenia z ZFŚS
  • Rodzaje świadczeń
  • Kryteria socjalne
  • Zasady dysponowania środkami funduszu
  • Regulamin ZFŚS
  • Komisja Socjalna
 • Świadczenia po równo a składki ZUS
  • Zasady różnicowania środków – najnowsze orzecznictwo i interpretacje
  • Nakaz różnicowania świadczeń
  • Czy każde świadczenie musi być zróżnicowane co do kwoty?
  • Treść wyłączenia z podstawy wymiaru składek ZUS
  • Stanowisko ZUS w zakresie świadczeń po równo
  • Stanowisko sądów
  • Konsekwencje wyroku TK K 7/13
 • ZFŚS a podatek dochodowy
  • Przychody podatkowe
  • Czy w przypadku świadczeń z ZFŚS potrąca się koszty uzyskania
  • Zwolnienia podatkowe
   • Zapomogi
   • Świadczenia dla emerytów i rencistów
   • Świadczenia do 1000 zł
   • Opieka nad dziećmi
   • Wypoczynek dzieci
  • Świadczenia nie będące przychodami ze szczególnym uwzględnieniem imprez socjalnych

Jak to działa?

Nasze szkolenia online odbywają się w czasie rzeczywistym, dlatego też jako nieliczni na rynku oferujący tego typu szkolenia, gwarantujemy bezpośredni kontakt z prowadzącym w czasie trwania szkolenia za pomocą tablicy do pisania, czatu oraz bezpośredniej rozmowy

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat w wersji elektronicznej

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.